Schade

Elk jaar wordt er schade gemeld, de laatste jaren echter steeds minder. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlands consumentenvuurwerk nauwelijks schade kan veroorzaken. Opgeblazen verkeersborden, prullenbakken, bushokjes of brievenbussen worden dan ook niet door siervuurwerk veroorzaakt, maar door zwaar illegaal vuurwerk. Je kunt ze daarom ook beter zware explosieven noemen. De beelden die op het YouTube-kanaal van VuurwerkCheck te zien zijn, spreken voor zich!

Het Nederlandse consumentenvuurwerk kreeg én krijgt ten onrechte de schuld van deze vernielingen. Naar schatting komt er in Nederland 2 miljoen kilo illegaal vuurwerk binnen, waarvan slechts 60.000kg werd onderschept. Zware overlast, schade en zelf ernstig letsel (in sommige gevallen zelfs met dodelijke afloop) kan alleen met vuurwerk worden aangericht dat níet voldoet aan de strenge eisen die binnen Nederland voor vuurwerkproducten gelden. Om de veiligheid van Nederlanders te kunnen waarborgen, is het zeker nodig dat er meer gefocust wordt op het onderscheppen van illegale handel in vuurwerk. 

Schade
“Nederlands vuurwerk voldoet aan de CLP regelgeving (Classification, Labelling & Packaging).”
“Er wordt gebruik gemaakt van de CE regelgeving met batchtesten door het internationaal erkende Notified Body’s naar CE/NEN normen.”
“Opslag kan alleen met vergunning. Grote opslagen vallen zelfs onder BRZO2015 regelgeving (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)”
“In Nederland worden naar schatting zo’n 910 miljoen stuks vuurwerklontjes aangestoken. De kans op een ongeval is daarmee 463/910.000.000 = 0.00000051 (1 op 2 miljoen)”
“Vuurwerktransporten en vuurwerkverpakkingen moeten aan UN en ADR regels voldoen.”
“Het importeren, verkopen, opslaan en gebruiken van vuurwerk is één van de meest gereguleerde industrieën in ons land.”
“Nederlands vuurwerk voldoet aan extra strenge RACT-eisen (regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk)”
Alle feiten en cijfers
Wist je dat?

...Legaal vuurwerk maximaal 120db aan geluid (gemeten op de aangegeven veiligheidsafstand) mag veroorzaken?

Wist je dat?

...Legaal vuurwerk in Nederland aan heel veel strenge eisen moet voldoen?

Wist je dat?

…In het Politie rapport Jaarwisseling 2019-2020 te lezen valt dat het eigenlijk wel meevalt met de problemen rondom vuurwerk?

Dit heeft niets met
siervuurwerk te maken
Overlast
Overlast
Zonder algemeen verbod mogen vuurwerkwinkels pas de laatste 3 dagen van het jaar vuurwerk verkopen. Daarnaast mag er niet eerder dan op 31 december vanaf 18:00 vuurwerk worden afgestoken. Waarom is er dan tóch sprake van overlast en door welk vuurwerk komt dat?
Schade
Schade
Er wordt veel schade door vuurwerk gemeld. En dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat Nederlands consumentenvuurwerk nauwelijks schade kan veroorzaken. Waarom is er dan tóch zo veel schade? En met welk vuurwerk kan dat worden veroorzaakt?
Letsel
Letsel
Het aantal meldingen van lichamelijk letsel als gevolg van vuurwerk daalt ieder jaar. Echter worden de cijfers vaak in de verkeerde context geplaatst. Daar komt nog bij dat het letsel voornamelijk wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en onveilig gebruik. Dus hoe zit het nou echt met letsel door vuurwerk?
Milieu
Milieu
Uit een fanatieke groene hoek met tegenstanders komt vaak een zeer onterecht argument wat tegen onze vuurwerktraditie gebruikt wordt. Vuurwerk is namelijk lang niet zo schadelijk voor het milieu dan dat door deze mensen word beweerd.
Illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk
Over de negatieve effecten van illegaal vuurwerk zou een heel boekwerk geschreven kunnen worden. Hoewel het afsteekverbod in het leven is geroepen om van Oud en Nieuw een veiliger feest te maken, heeft het juist het tegenovergestelde effect. Waardoor komt dat?
Dieren
Dieren
Een veelgehoord argument tegen vuurwerk is dat huisdieren er veel last van hebben. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat dit reuze meevalt, zijn de harde knallen van illegaal vuurwerk natuurlijk niet fijn. Samen kunnen we ervoor zorgen dat huisdieren als honden en katten zo min mogelijk last hebben van Oud en Nieuw.
Safety first

Draag bij aan het opruimen van jouw straat op 1 januari!

Safety first

Laat afgestoken vuurwerk volledig afkoelen voordat je dit opruimt

Safety first

Laat weigerende producten niet op straat staan of liggen

Safety first

Ontsteek de hoofdlont altijd met een gestrekte arm aan het uiteinde van de lont

Safety first

Zorg dat cakes en fonteinen altijd vast en stabiel staan

Safety first

Ga nooit boven het vuurwerkproduct hangen met (delen van) je lichaam

Safety first

Draag altijd een veiligheidsbril, ook als toeschouwer

Safety first

Gebruik altijd een afsteeklont en géén (turbo)aansteker

Safety first

Zorg voor een veilige afsteeklocatie met voldoende ruimte

Safety first

Lees altijd de gebruiksaanwijzing van je vuurwerkproducten en volg deze op

Safety first

Draag geen brandbare kleding zoals polyester. Draag liever 100% katoen

Safety first

Wees op de hoogte van de (lokale) regelgeving rondom vuurwerk

Safety first

Zorg dat je alle veiligheidsartikelen bij je hebt & gebruikt

Safety first

Drink géén alcohol voor je vuurwerk afsteekt