Milieu

Uit een fanatieke groene hoek met tegenstanders komt vaak een zeer onterecht argument wat tegen onze vuurwerktraditie gebruikt wordt. Vuurwerk is namelijk lang niet zo schadelijk voor het milieu dan dat door deze mensen word beweerd. In Nederland is een zeer kundig overheidsorgaan welke hier een uitgebreid onderzoek naar gedaan heeft. Het RIVM heeft een zeer kundig rapport opgeleverd. Ook in Duitsland is een onderzoek gedaan naar CO2 en de impact van vuurwerk. Uitgevoerd door het VPI.

Beide uitkomsten: Vuurwerk is Nihil schadelijk voor het milieu en of aan de bijdraag van CO2 problematiek.

RIVM onderzoek

VPI onderzoek

Milieu
“Nederlands vuurwerk voldoet aan de CLP regelgeving (Classification, Labelling & Packaging).”
“Er wordt gebruik gemaakt van de CE regelgeving met batchtesten door het internationaal erkende Notified Body’s naar CE/NEN normen.”
“Opslag kan alleen met vergunning. Grote opslagen vallen zelfs onder BRZO2015 regelgeving (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)”
“In Nederland worden naar schatting zo’n 910 miljoen stuks vuurwerklontjes aangestoken. De kans op een ongeval is daarmee 463/910.000.000 = 0.00000051 (1 op 2 miljoen)”
“Vuurwerktransporten en vuurwerkverpakkingen moeten aan UN en ADR regels voldoen.”
“Het importeren, verkopen, opslaan en gebruiken van vuurwerk is één van de meest gereguleerde industrieën in ons land.”
“Nederlands vuurwerk voldoet aan extra strenge RACT-eisen (regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk)”
Alle feiten en cijfers
Wist je dat?

...Legaal vuurwerk maximaal 120db aan geluid (gemeten op de aangegeven veiligheidsafstand) mag veroorzaken?

Wist je dat?

...Legaal vuurwerk in Nederland aan heel veel strenge eisen moet voldoen?

Wist je dat?

…In het Politie rapport Jaarwisseling 2019-2020 te lezen valt dat het eigenlijk wel meevalt met de problemen rondom vuurwerk?

Dit heeft niets met
siervuurwerk te maken
Overlast
Overlast
Zonder algemeen verbod mogen vuurwerkwinkels pas de laatste 3 dagen van het jaar vuurwerk verkopen. Daarnaast mag er niet eerder dan op 31 december vanaf 18:00 vuurwerk worden afgestoken. Waarom is er dan tóch sprake van overlast en door welk vuurwerk komt dat?
Schade
Schade
Er wordt veel schade door vuurwerk gemeld. En dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat Nederlands consumentenvuurwerk nauwelijks schade kan veroorzaken. Waarom is er dan tóch zo veel schade? En met welk vuurwerk kan dat worden veroorzaakt?
Letsel
Letsel
Het aantal meldingen van lichamelijk letsel als gevolg van vuurwerk daalt ieder jaar. Echter worden de cijfers vaak in de verkeerde context geplaatst. Daar komt nog bij dat het letsel voornamelijk wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en onveilig gebruik. Dus hoe zit het nou echt met letsel door vuurwerk?
Milieu
Milieu
Uit een fanatieke groene hoek met tegenstanders komt vaak een zeer onterecht argument wat tegen onze vuurwerktraditie gebruikt wordt. Vuurwerk is namelijk lang niet zo schadelijk voor het milieu dan dat door deze mensen word beweerd.
Illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk
Over de negatieve effecten van illegaal vuurwerk zou een heel boekwerk geschreven kunnen worden. Hoewel het afsteekverbod in het leven is geroepen om van Oud en Nieuw een veiliger feest te maken, heeft het juist het tegenovergestelde effect. Waardoor komt dat?
Dieren
Dieren
Een veelgehoord argument tegen vuurwerk is dat huisdieren er veel last van hebben. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat dit reuze meevalt, zijn de harde knallen van illegaal vuurwerk natuurlijk niet fijn. Samen kunnen we ervoor zorgen dat huisdieren als honden en katten zo min mogelijk last hebben van Oud en Nieuw.
Safety first

Draag bij aan het opruimen van jouw straat op 1 januari!

Safety first

Laat afgestoken vuurwerk volledig afkoelen voordat je dit opruimt

Safety first

Laat weigerende producten niet op straat staan of liggen

Safety first

Ontsteek de hoofdlont altijd met een gestrekte arm aan het uiteinde van de lont

Safety first

Zorg dat cakes en fonteinen altijd vast en stabiel staan

Safety first

Ga nooit boven het vuurwerkproduct hangen met (delen van) je lichaam

Safety first

Draag altijd een veiligheidsbril, ook als toeschouwer

Safety first

Gebruik altijd een afsteeklont en géén (turbo)aansteker

Safety first

Zorg voor een veilige afsteeklocatie met voldoende ruimte

Safety first

Lees altijd de gebruiksaanwijzing van je vuurwerkproducten en volg deze op

Safety first

Draag geen brandbare kleding zoals polyester. Draag liever 100% katoen

Safety first

Wees op de hoogte van de (lokale) regelgeving rondom vuurwerk

Safety first

Zorg dat je alle veiligheidsartikelen bij je hebt & gebruikt

Safety first

Drink géén alcohol voor je vuurwerk afsteekt